OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prøveholderen og elektronmikroskopi-prøven settes inn i mikroskopet.

Her settes prøveholderen og elektronmikroskopi-prøven inn i mikroskopet.