Seksuell trakassering 4 Foto Thinkstock

Målet er å komme frem til metoder for å redusere seksuell trakassering. Da må vi forstå mekanismene som ligger bak. Foto: Thinkstock

Målet er å komme frem til metoder for å redusere seksuell trakassering. Da må vi forstå mekanismene som ligger bak. Foto: Thinkstock