Fersk æresdoktor, professor Robert Jackson, fra den høytidlige seremonien. Foto: Thor Nielsen

NTNU har fått to nye æresdoktorer

  • Av
    Kortnytt publisert 12.03.17
    Tidligere kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Batteriforsker Kristina Edström, og Robert Jackson med lang fartstid innen utdanningsvitenskap, ble utnevnt til æresdoktorer ved NTNU.

Utnevnelsen av æresdoktorene skjedde under den tradisjonelle doktorpromosjonen i aulaen i Hovedbygningen på NTNU Gløshaugen.

Professor Kristina Edström utnevnt som æresdoktor ved NTNU. Foto: Thor Nielsen

– Litiumbatterier er den rene lekeplassen for en forsker. Det er så mange mulige materialer og kombinasjoner man kan leke med, sier professor Kristina Edström fra Universitetet i Uppsala. Hun ble i dag utnevnt til æresdoktor ved NTNU.

Edström er professor i uorganisk kjemi, og har i mange år forsket på batterier til bruk i alt fra elbiler til mobiltelefoner. Hun leder forskningsgruppen Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC) i Uppsala. Dette er den største batteriforskningsgruppen i Norden.

Hun samarbeider også tett med andre forskere og forskningsgrupper, og var en viktig støttespiller da Institutt for materialteknologi ved NTNU var i oppstarten med sin batteriforskningsgruppe.

– Utnevnelsen av æresdoktorer ved NTNU betyr at vi knytter dyktige samarbeidspartnere enda tettere til oss, sier Jostein Mårdalen, leder ved NTNUs Institutt for materialteknologi.

Batterier et spennende fagområde

– Fagfeller som Kristina Edström betyr mye for oss. Det er gjennom våre samarbeidspartnere at vi vokser, utvikler oss og får tilført nye ideer.

Hva er et godt batteri? Skal det kunne gi mye kraft på kort tid, tåle høy kulde eller varme, ha lang levedyktighet eller bestå av miljøvennlige materialer?

– En av mange grunner til at batterier er et spennende fagområde er alle kravene som stilles til batterier. Du må også forstå bruksbehovene for batterier for å forstå hvilke fundamentale problemstillinger du må forske på, sier Kristina Edström.

– Og det at du i dag kan ha mobilen i lomma er mye takket være grunnforskning på batterier. Det var ikke før litiumionbatteriene som kom på slutten av 90-tallet, at det var mulig å lage elektroniske enheter som var små nok til å bli uunnværlige deler av vår hverdag, og som endret vårt forhold til teknologi.

For framtiden spår Edström at det i større grad finnes ulike typer batterier til ulik bruk, og at de litiumbaserte batteriene forbeholdes transportsektoren.

Professor Robert Jackson. Foto: Thor Nielsen

Utdanningsvitenskap

Professor Robert Jackson ble også æresdoktor ved NTNU. Han har 50 år bak seg i det utdanningsvitenskapelige feltet. Han er professor emeritus ved Universitetet i Warwick og gjesteprofessor ved Stockholms universitet.

Han har vært involvert i utdanningspolitikk på europeisk nivå, og blant annet arbeidet med retningslinjer for denne typen utdanning i forhold til ulike lands utdanningssystemer. Han har særlig vært opptatt av hvordan kan man integrere undervisning om religion og livssyn, innenfor rammen av en bredere interkulturell utdanning.

Her kan du se en oversikt over NTNUs æresdoktorer