CLC-samlet-ill

Grafikk viser at CLC-kraftverk har lånt trekk fra menneskets åndedrett.

CLC-kraftverk låner trekk fra menneskets åndedrett. Vår "utpust" rommer CO2 fra forbrenning i cellene, pluss store mengder nitrogen fra luften vi drar inn. Vanlige kull- og gasskraftverk har liknende "ånde". Det planlagte renseanlegget på Mongstad hadde store dimensjoner, nettopp for å få skilt CO2 fra alt nitrogenet. I CLC-kraftverk, derimot, kommer CO2'en ferdig renset ut, fordi strømmene av CO2 og nitrogen aldri har kontakt. Illustrasjon: Knut Gangåssæter/SINTEF