Luther i Worms maleri Anton von Werner

Martin Luther nekter å tilbakekalle sine skrifter i Worms 18. april 1521. Dagen etter erklærte keiseren ham for å være en kjetter. Maleri: Anton von Werner

Martin Luther nekter å tilbakekalle sine skrifter i Worms 18. april 1521. Dagen etter erklærte keiseren ham for å være en kjetter. Maleri: Anton von Werner