Studien viser at den eldste pasientgruppen opplever en større bedring i korsryggsmerter etter en operasjon. Foto: Thinkstock

Alder ingen hindring for prolapskirurgi

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

SKIVEPROLAPS: Eldre har også god nytte av operasjon for skiveprolaps. Det viser en studie utført av medisinstudent Mattis A. Madsbu ved NTNU og medarbeidere fra Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Veileder for Madsbu var overlege og nevrokirurg Sasha Gulati.

– Denne studien viser at det er fullt mulig å gjøre god kirurgisk forskning på eldre pasienter, sier Madsbu.

Om du har skiveprolaps, betyr det at en av skivene som sitter mellom hver ryggvirvel er blitt skadet. Illustrasjon: Thinkstock

Prolapskirurgi i korsryggen er vært vanlig og det gjennomføres nærmere 2000 slike inngrep i Norge årlig. Behandlingsresultater for den eldste delen av befolkningen er lite studert. Til nå.

Studien er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet JAMA Surgery.

Over 5500 pasienter

Om du har skiveprolaps, betyr det at en av skivene som sitter mellom hver ryggvirvel er blitt skadet. Skiveprolaps i korsryggen er en vanlig årsak til isjias. Denne tilstanden kan gi alvorlige smerter i ryggen og nedover beinet og foten. I verste fall kan skiveprolaps føre til lammelser.

For pasienter uten alvorlige lammelser anbefales som regel ikke-kirurgisk behandling, som trening, varmebehandling og smertestillende, men dette er ikke alltid nok.

Kirurgisk behandling tilbys vanligvis til pasienter som har smerter over lang tid til tross for en periode med annen behandling.

Forskerne ved NTNU og St. Olav sammenlignet pasientrapporterte behandlingsresultater etter prolapskirurgi for 381 pasienter over 65 år og 5195 yngre pasienter. Tallene ble hentet fra Det norske kvalitetsregisteret for ryggkirurgi, et nasjonalt register for kvalitetskontroll og forskning.

Små komplikasjoner

Studien viser også at den eldste pasientgruppen opplever en større bedring i korsryggsmerter.

Sammenlignet med yngre pasienter, opplevde eldre pasienter flere mindre alvorlige kirurgiske komplikasjoner (4,2 prosent mot 2,3 prosent) og de hadde noe lengre sykehusopphold (1,8 mot 2,7 dager).

– Dette påvirket allikevel ikke behandlingsresultatene da komplikasjonene var mindre alvorlige, mener Madsbu.

Forfatterne konkluderer med at alder ikke alene bør telle mot kirurgi.

Referanse: Surgery for Herniated Lumbar Disk in Individuals 65 Years of Age or Older. A Multicenter Observational Study. Mattis A. Madsbu, Tore K. Solberg, Øyvind Salvesen. http://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2603368