1200px-Sami_flag.svg

I dag, 6. februar, er det 100 år siden det første samiske landsmøte ble holdt i Metodistkirken i Trondheim. Det var første gang i historien nordsamer og sørsamer fra forskjellige land kom sammen til et stort møte for å drøfte felles saker.