Forskerstudenter ved NTNU jobber med å finne riktig dosering av virkestoffet nalakson i sprayen. Illfoto: Thinkstock

Nesespray som redder liv

Blogginnlegg publisert 28.02.17
Bloggen er også publisert på blog.medisin.ntnu.no


  • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU

NTNU er i ferd med å utvikle en nesespray som kan forhindre dødsfall ved heroinoverdoser.

Hvert år dør over 260 personer i Norge som følge av overdoser av heroin og lignende stoffer. Til sammenligning dør det årlig 160 i trafikkulykker.

Heroinoverdose gjør at man slutter å puste og hjertet stanser. Heldigvis finnes det en livreddende motgift, nalokson, som kan oppheve skadevirkningen av heroin.

Årlig dør 260 personer i Norge som følge av overdoser av heroin. Illustrasjonsfoto: Ambulansetjenesten Oslo og Akershus

I dag gis motgiften med sprøyte, satt i en muskel eller direkte i en blodåre. Ved Institutt for sirkuasjon og bildediagnostikk, NTNU,  jobber vi for at motgiften skal kunne gis enkelt rett i nesa som en nesespray!

Vår målsetting er å få sprayen godkjent av legemiddelmyndighetene som behandling mot overdoser.

Fordelen med å gi nalokson som en nesespray er at den er så enkel at hvem som helst kan bruke den. I tillegg kan pasienten få motgift før ambulansepersonellet ankommer, som kan være livreddende i en situasjon der hvert sekund teller.

Nesesprayen vil fjerne risikoen for stikkuhell og blodsmitte fra pasient til helsepersonell. Å unngå blodkontakt er viktig, fordi dette er en pasientgruppe der mange har hepatitt og HIV.   

Det finnes allerede en nesesprayløsning som deles ut til rusavhengige og deres familier i Norge i dag. Problemet er at medisinen som brukes er utviklet for å gis med sprøyte, og den gis i større volum enn anbefalt for nesa. Det gjør at deler av sprayen renner ned i magen, og der fungerer ikke medisinen.

Videre er sprayen verken vitenskapelig testet eller godkjent på vanlig måte av legemiddelmyndighetene. Med andre ord vet man ikke om nok motgift blir tatt opp i blodet etter man har gitt den.

Ola Dale og NTNU har utviklet en oppskrift på nesespray som går et skritt lenger; den er spesiallaget for opptak via nesen. For at nesen skal kunne ta opp medisin effektivt, må det gis i bittesmå volum. Vi har derfor laget en nesespray som gir all medisin i et lite volum (0,1 ml) og som i tillegg inneholder stoffer som gjør at medisinen lettere tas opp i nesen. En høykonsentrert spray ble forøvrig godkjent for et drøyt år siden i USA.

Vi har gjennomført en randomisert overkryssingsstudie for å bestemme hvor mye nalokson som tas opp når vi gir den i nesa. Tolv friske, frivillige deltakere gjennomførte tre studiedager hver. På hver studiedag fikk de nalokson på en av tre ulike måter: som en injeksjon rett i blodåren, som en spray i det ene neseboret og som en spray i hvert nesebor. I løpet av de seks timene forsøket varte så tok vi 15 blodprøver av deltakerne og målte konsentrasjonen av nalokson i blodet.

Nalokson må over i blodbanen for å nå hjernen, der den virker. Resultatet viser at 50 prosent av medisinen i nesesprayen blir tatt opp i blodet. Dette er viktig, fordi det forteller at vi må gi dobbelt så stor dose nalokson for å få samme effekt gjennom nesa som med sprøyte.

Vi ser også at når vi gir nesespray så unngår vi de høye konsentrasjonene rett etter injeksjon, dette er viktig for å gi mindre abstinenser hos de som får medisinen.

Resultatene etter denne første studien er lovende, fordi vi ser at nesesprayen vil kunne fungere godt som behandling. Vi vil fortsette utviklingen av nesesprayen vår, slik at den kan godkjennes av myndighetene som behandling for overdoser. Rusavhengige er en pasientgruppe som på mange måter ansees som en av de svakere gruppene i samfunnet, og de fortjener som alle andre godt utprøvd og veldokumentert behandling.

Interessert i å lese mer? Hele artikkelen finner du her:

Ida Tylleskär, Arne Kristian Skulberg, Turid Nilsen, Sissel Skarra, Phatsawee Jansook, Ola Dale. Pharmacokinetics of a new, nasal formulation of naloxone. Eur J Clin Pharmacol. 2017:1-8.