For tidlig fødte har økt risiko for å dø tidligere som voksne

En NTNU-studie viser at barn som er født mer enn seks uker før termin, har større risiko for å dø tidligere i voksen alder, enn de som er født til termin.

Forskere ved NTNU har sett på sammenhengen mellom for tidlig fødte – og årsaker til sykdom og død. Studien er omfattende og omhandler alle som er født mellom 1967 og 1997 i Norge, det vil si cirka 1,7 millioner nordmenn.

Økt risiko ved fødsel før uke 34

Fra tidligere studier er det kjent at premature, for tidlig fødte, kan ha økte problemer knyttet til kognitive funksjoner og mental helse. De nye funnene viser at det er en økt risiko for å dø tidligere hvis du er født før uke 34 i svangerskapet. Spesielt gjelder dette ulykker og selvmord.

– Vi vet at selvmord først og fremst forekommer hos mennesker som har psykisk sykdom. Dette gjør at vi må gå videre med å se på sårbarhet for psykisk sykdom blant premature, forteller Kari Risnes, postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, og overlege ved Barneklinikken på St. Olavs Hospital.

Grunnen til at premature oftere blir utsatt for ulykker, kan ha årsak i oppmerksomhetsvansker, eller kanskje mindre hjerneskader som kan påvirke motorikken eller de kognitive evnene.

Enormt stort materiale

Alle som var mellom 15 og 45 år i 2011 ble kartlagt av forskerne. Materialet er stort:

– Det er unikt er at vi faktisk har kunnet se på risiko ved for tidlig fødsel hos de som har blitt voksne, i en hel befolkning. Ingen har vært i stand til å se på spesifikke dødsårsaker før, forteller Risnes.

– Mange som er født for tidlig, klarer seg veldig godt i livet.

– I tillegg har vi kunnet sammenligne de som er for tidlig født, med sine søsken. Det gjør at vi har fått gode sammenligningsgrunnlag.

Mange klarer seg godt

Risnes forteller at mange som er født for tidlig, klarer seg veldig godt i livet.

– Så hva er det som gjør at enkelte ikke klarer seg så godt, mens andre gjør det? Hvilke gode ting skjer i livene til de som klarer seg bra, og som gjør at de ikke utvikler psykisk sykdom og at fungerer i arbeidslivet?

Forskerne har nå fått midler til et EU-prosjekt hvor de skal inkludere både svenske og finske data for å utvide studien.

Her er den vitenskapelige artikkelen