En NTNU-utviklet membran kan fange det meste av CO2 i røykgass og biogass. Dette fanget interessen hos en amerikansk membranprodusent, som nå har inngått en avtale med NTNU. Dette er et utmerket eksempel på hvordan akademia og næringsliv kan samarbeide om å bringe ny teknologi ut på markedet. Illfoto: Thinkstock

Tar i bruk teknologi som kan redusere klimautslipp

En av verdens ledende membranprodusenter har inngått lisensavtale med NTNU om en ny teknologi som åpner for miljøvennlig CO2-fangst.

Professor May-Britt Hägg viser fram plastmembranen som hun og hennes forskerteam har utviklet. Foto: Per Henning/NTNU

Professor May-Britt Hägg viser fram plastmembranen som hun og hennes forskerteam har utviklet. Foto: Per Henning/NTNU

En forskergruppe ledet av Professor May-Britt Hägg ved Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, har utviklet en tynn plastmembran som kan fjerne opptil 90 prosent av karbondioksid i røykgass og biogass.

Den såkalte «fixed-site-carrier»-membranen (FSC) kan strykes på en bærestruktur av for eksempel hule fibre. Når karbondioksidet først er fjernet, kan det lagres slik at det ikke slippes ut i atmosfæren.

Nå har amerikanske Air Products signert en lisensavtale som lar selskapet bruke NTNUs membranteknologi sammen med karbonfangst-teknologien PRISM, som de selv har utviklet.

Tar karbonfangst til nytt nivå

Air Products har sammen med NTNU allerede testet teknologien i industrielle anlegg, med gode resultater.

Forskerne tror teknologien har stort potensiale innen kull- og prosessindustri, som står bak betydelige utslipp av klimagasser. I tillegg kan teknologien brukes til å oppgradere biogass til metan.

– Kombinasjonen av Air Products’ PRISM-membran og NTNUs FSC-teknologi tar karbonfangst til et helt nytt nivå av effektivitet som gir økonomisk mening, sier Charles Page, direktør ved Air Products’ divisjon for PRISM-membran.

– Air Products engasjerer seg i utviklingen av løsninger som lar kundene våre redusere deres påvirkning på miljøet. Vi er trygge på at lisensavtalen med NTNU vil gi Air Products teknologien som trengs for å produsere revolusjonerende gass-membranseparatorer for CO2-fangst, sier Page. Han legger til at den nye avtalen kan åpne for nye muligheter for Air Products’ avdeling i Kristiansand.

Sikrer at ny teknologi tas i bruk

FSC-teknologien som er utviklet ved NTNU, er et resultat av mange års forskning ved Institutt for kjemisk prosessteknologi. Forskerne har mottatt støtte fra Gassnova, Norges forskningsråd og EU, og Air Products, Statoil, Norcem, Alberta Innovates, DNV-KEMA og SINTEF har vært viktige samarbeidspartnere.

– NTNU er glad for å ha Air Products, en betydelig internasjonal membranprodusent – og deres PRISM-membranvirksomhet, som eksklusiv lisenshaver for vår FSC-membranteknologi, sier Trond Gifstad. Han er leder for teknologi-lisensieringen ved NTNU Technology Transfer, som jobber med å kommersialisere forskningsresultater og ideer som kommer fra NTNU og Helse Midt-Norge.

– Air Products’ ekspertise og store kommersielle nettverk vil bidra til at teknologien tas i bruk. Dette er et utmerket eksempel på hvordan akademia og næringsliv kan samarbeide om å bringe ny teknologi ut på markedet.