Langsiktig forskning

SINTEF, Skanska og flere andre samarbeidspartnere deltok i forskningsprosjektet SamBIM. Seniorforsker i SINTEF, Cecilie Flyen og Thomas Akselberg Sæve fra Skanska