Smart Maritime

Industri- og forskningssamarbeidspartnere i prestisjeprosjektet Smart Maritime møttes nylig på MARINTEK for å få informasjon om status i SFIen (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon).