Jenter som sliter 2 Foto Thinkstock

Gjennom studien har forskerne også undersøkt selvverd, sosial selvoppfatning, mestring og unngåelsesmekanismer, og jentene kommer mye dårligere ut enn guttene på alle disse områdene. Foto: Thinkstock

Gjennom studien har forskerne også undersøkt selvverd, sosial selvoppfatning, mestring og unngåelsesmekanismer, og jentene kommer mye dårligere ut enn guttene på alle disse områdene. Foto: Thinkstock