agnar-johansen

Agnar Johansen er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.