tarald-rohde-portrett-1-large

OSLO 2012-09-28: Tarald Rohde, norsk forsker, administrator og leder innen feltet helsepolitikk og sykehusutbygging. FOTO: WERNER JUVIK