sykehuskart-oslo-2016-jpg

Kart som viser Oslos bydeler i ulike farger, og tabell som viser hvor stor andel av byens befolkning som bor i de ulike bydelene.

Kartet viser hvor mange innbyggere de ulike bydelene i Oslo har. Tabellen til høyre viser reisetider til Rikshospitalet fra noen utvalgte bydeler.