Terapi virker ikke Foto Thinkstock

Det mest påfallende er ikke at noen pasienter blir dårligere etter behandling. Det mest påfallende er terapeutene ikke vet hvor mange av sine egne pasienter som blir dårligere. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Det mest påfallende er ikke at noen pasienter blir dårligere etter behandling. Det mest påfallende er terapeutene ikke vet hvor mange av sine egne pasienter som blir dårligere. Illustrasjonsfoto: Thinkstock