Illustration of computer network and clock

Flere arbeidstakere føler at regler for IT-sikkerhet hindrer dem i å gjøre jobben sin, påpeker artikkelforfatterne. Illustrasjon: Thinkstock

Illustrasjon av to stilisterte menn - ses som silhuetter - i science-fiction-aktig kontorlandskap med stort veggur.