Vannkraft Hoved Foto Thinkstock

Norges kraftselskaper må greie å tenke nytt, samtidig som de fortsetter med det de er gode på. Foto: Thinkstock

Norges kraftselskaper må greie å tenke nytt, samtidig som de fortsetter med det de er gode på. Foto: Thinkstock