Alexey Shestov Foto NTNU

Aleksey Shestov jobber på isen mot slutten av Norsk Polarinstitutts N-ICE-ekspedisjon. Foto: Aleksey Shestov, NTNU SAMCoT, UNIS

Aleksey Shestov jobber på isen mot slutten av Norsk Polarinstitutts N-ICE-ekspedisjon. Foto: Aleksey Shestov, NTNU SAMCoT, UNIS