Empty Chair in an Interrogation Room

ITidligere har man antatt at traumebehandling har liten effekt på denne gruppen, men funnene gir grunnlag for en viss optimisme. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

ITidligere har man antatt at traumebehandling har liten effekt på denne gruppen, men funnene gir grunnlag for en viss optimisme. Illustrasjonsfoto: Thinkstock