Katt før og etter

Katt før og etter. Ser du forskjellene? Foto: Steven Le Moan, NTNU

Katt før og etter. Ser du forskjellene? Foto: Steven Le Moan, NTNU