unnamed-8.jpg__800x600_q85_crop

Denne treborende muslingen bekymrer marinarkeologer, siden den vanligvis ikke er å finne i arktiske farvann. Biologer prøver å finne ut om det er en ny art eller bare en art som er ny for Svalbard. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS

Denne treborende muslingen bekymrer marinarkeologer, siden den vanligvis ikke er å finne i arktiske farvann. Biologer prøver å finne ut om det er en ny art eller bare en art som er ny for Svalbard. Foto: Geir Johnsen, NTNU / UNIS