Solem

Portrett av kvinne.

Anniken Solem er forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.