Solem

Anniken Solem er forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Portrett av kvinne.