F-16 på Ørlandet Hovedflystasjon

Kampflybasen på Ørlandet skal bli mer miljøvennlig. Her F16. Foto: Nils P. Skipnes,Luftforsvaret, Forsvaret

Kampflybasen på Ørlandet skal bli mer miljøvennlig. Her F16. Foto: Nils P. Skipnes,Luftforsvaret, Forsvaret