NTNUbevegelse-3364 – 1200×600

Trondheim 16.08.2016 : Nina Skjæret Maroni, NTNU, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Beatrix Vereiijken – eldre og spillteknologi. Foto: Thor Nielsen

Dagens spillteknologi til opptrening etter skader eller sykdom, er brukbar, men ikke god nok. – Det er for lett å jukse for å score poeng, sier Nina Skjæret Maroni. Foto: Thor Nielsen