Seim

Andreas A. Seim er forskningsleder ved SINTEF Teknologi og samfunn .

Portrett av mann