Knutstad

Gaute A. Knutstad er forskningsleder ved SINTEF Teknologi og samfunn .

Portrett av mann