Hoved 1200 600

Kronemaneter kan leve i 30 år, reproduserer seg når som helst og kan utkonkurrere fisk i kampen for føden. Foto: NTNU/SINTEF JANUS-prosjektet

Kronemaneter kan leve i 30 år, reproduserer seg når som helst og kan utkonkurrere fisk i kampen for føden. Foto: NTNU/SINTEF JANUS-prosjektet