Gerd Kjølle

Gerd Kjølle er sjefforsker ved SINTEF Energi.

Portrett av kvinne