Gerd Kjølle

Portrett av kvinne

Gerd Kjølle er sjefforsker ved SINTEF Energi.