Grovt brød 1200 600 Hoved Foto Thinkstock

Grove kornprodukter kan bedre helsa betydelig. Det er nesten slik at jo mer du spiser, dess bedre er det. Foto: Thinkstock

Grove kornprodukter kan bedre helsa betydelig. Det er nesten slik at jo mer du spiser, dess bedre er det. Foto: Thinkstock