Bildet viser Rema-butikken i Kroppanmarka som bruker vesentlig mindre energi enn normalt.

Energieffektive matbutikker – hvordan får vi det?

  • Av
    Kortnytt publisert 24.06.16
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Et nytt EU-forskningsprosjekt ledet av SINTEF, skal hjelpe matkjeder og “kjøpmenn” til å velge grønne teknologiske løsninger.

Dessverre er det slik at kjølesystemer som finnes i alle matvarebutikker i hele Norge og Europa, og i de fleste industrielle land, lekker kuldemedier som gir direkte utslipp som påvirker miljøet. Å fase inn CO2 som kuldemedium i eksisterende og nye fremtidige kjøletekniske løsninger for butikker, står derfor sentralt.

Det nye prosjektet SuperSmart skal øke bevisstheten og kunnskapen rundt mer miljøvennlige løsninger, og adressere utfordringer som:

Trenges det nasjonale og internasjonale regelendringer som fremmer bruk av og overgang til naturlige kuldemedier? Eller må matkjedene bevisstgjøres rundt det å velge de riktige, integrerte energieffektive løsningene for hele oppvarmings- og kuldesystemene til en butikk?

SINTEF Energi har, i tett samarbeid med NTNU, i mange år jobbet for å utvikle og forbedre kjøle- og ventilasjonsløsninger for energieffektive og miljøvennlige butikker, ved bruk av det naturlige kuldemediet CO2.

Sammen med REMA 1000 har forskerne allerede utviklet det som kan være Norges mest energigjerrige butikk utenfor Trondheim.  Den har et energiforbruk på 30 % under tilsvarende butikker, og systemløsningen for kuldemaskineriet er basert på bruk av det naturlige kuldemediet CO2.