seabed_forsøk

Her testes separatoren ut i laben til SINTEF: Prinsippet som benyttes er at vann er tyngre enn olje, og derfor synker vannet, mens oljen flyter opp. Foto: SINTEF