Little boy

Faste rutiner og forutsigbarhet i i hverdagen er viktige verktøy for familier hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD. Foto: Thinkstock

Faste rutiner og forutsigbarhet i i hverdagen er viktige verktøy for familier hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD. Foto: Thinkstock