Fuzzy Front End

Student Osmund Olav Bøe tester en prototype av en stol med sensorer. Foto: NTNU

Student Osmund Olav Bøe tester en prototype av en stol med sensorer. Foto: NTNU