Store deler av havrommets potensial er ennå ikke kartlagt. Under Ocean Week ved NTNU belyses ulike fagfelt knyttet til havrommet. Foto: Thinkstock
Store deler av havrommets potensial er ennå ikke kartlagt. Under Ocean Week ved NTNU vil ulike fagfelt knyttet til havrommet bli belyst. Foto: Thinkstock

Oppdater deg på havrommet

Noen av verdens fremste forskere innen fagfelt knyttet til havrommet, kommer til Ocean Week ved NTNU for å dele sin nyeste forskning.

Havbruk, marine mineraler, sjøtransport og oppdagelser i havrommet er tema når NTNU arrangerer Ocean Week 9. – 12. mai.

– Vi samler mennesker, kunnskap og ikke minst krefter for å gyve løs på alle de muligheter som havet rommer. Skal vi lykkes i lang tid, må vi dele og samarbeide bredt. Når det gjelder hav og havrom, må vi virkelig tenke stort, sier leder for NTNU Havrom, Ingrid Schjølberg.

Det er andre gang NTNU arrangerer Ocean Week. Arrangementet går over fire dager, og årets program er svært innholdsrikt. Mer enn 60 personer inntar scenen, deriblant noen av verdens fremste forskere innen fagfelt som berører havrommet. Fiskeriminister Per Sandberg skal også i ilden samt leder for Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, leder for WWF Nina Jensen, rektor for NTNU Gunnar Bovim.

– Vi samler beslutningstagere, næringsliv, forvaltning, forskning og ikke minst studenter, forteller Schjølberg.

Her melder du deg på

Havbruk – intensivt og miljøvennlig på samme tid?

Vi skal satse på intensivt havbruk og på vekst, men det må skje på en økologisk forsvarlig måte. Hvordan skal vi greie det? Vi belyser utfordringer knyttet til forvaltning, miljøpåvirkning og fôrressurser. Hvordan utvikles laksen som produkt og hvordan vil de nye utviklingskonsesjonene påvirke framtidas havbruk?

Les mer om foredragsholderne.

Marine mineraler – den nye oljen?

Under havbunnen ligger store verdier i form av kopper, gull, sølv, og sink. Dette er mineraler verden trenger. Hvordan få dem opp og samtidig ta vare på miljøet? Her står vi overfor veldig tverrfaglige utfordringer knyttet til teknologi, miljøpåvirkning og samfunnspåvirkning. Det forskes bredt på dette området og mange forskere vil gi korte innføringer i sine siste resultat. Flere internasjonale aktører vil også bidra med sine erfaringer og betraktninger.

Les mer om foredragsholderne.

Maritim transport – smartere, grønnere og sikrere

Vi er midt i en omstillingsperiode fra å være en leverandør til olje- og gassindustrien, til en dreining mot langt flere sektorer. Det lages nå en ny nasjonal strategi: Maritim 21. Hvordan skal skipsfartsnasjonen Norge møte framtida?  En smartere, grønnere og sikrere maritim transport krever samarbeid mellom næring, utdanning og forskning. Men hvordan?

Les mer om foredragsholderne.

Oppdagelser i havrommet

Akkurat som i verdensrommet  krever utforsking av havrommet en utstrakt bruk av teknologi og  bredt samarbeid mellom fagfolk.  Hvordan ta i bruk undervannsteknologi for å skjønne mer om alle de mulighetene som befinner seg under havoverflata? Hvordan jobbe målrettet for å få en større forståelse for dette mulighetsrommet uten grenser?

Les mer om foredraghsholderne her.

Og her.