BMI Røyking Foto Thinkstock

Røykere og syke mennesker har i snitt lavere BMI. Derfor blir statistikkene misvisende om du ikke tar hensyn til det. Foto: Thinkstock

Røykere og syke mennesker har i snitt lavere BMI. Derfor blir statistikkene misvisende om du ikke tar hensyn til det. Foto: Thinkstock