Federico

Portrett av mann med mørkt hår.

Federico Zenith, seniorforsker i SINTEF og ansvarlig for beregningene i studien.