FIGUR 1 Vanndråper norsk

Figur 1 Fasediagrammet til vann, hvor linjene representerer faseoverganger der vann forandrer seg fra is til væske, fra is til damp eller fra damp til væske. Ved fordampning og kondensering av vann er man interessert i faseovergangen mellom væske og damp som her vises av den røde tykke linjen. Den røde sirkelen representerer det kritiske punktet, hvor vi ikke lenger kan skille mellom damp og væske. Ved lave temperaturer kan vi studere overflatemotstandene til vann ved å bruke eksperimenter, ved høye temperaturer kan vi bruke molekyldynamikk- simuleringer og i området mellom disse må vi bruke avansert teori (i boksen med stiplede liner).

Figur 1 Fasediagrammet til vann, hvor linjene representerer faseoverganger der vann forandrer seg fra is til væske, fra is til damp eller fra damp til væske. Ved fordampning og kondensering av vann er man interessert i faseovergangen mellom væske og damp som her vises av den røde tykke linjen. Den røde sirkelen representerer det kritiske punktet, hvor vi ikke lenger kan skille mellom damp og væske. Ved lave temperaturer kan vi studere overflatemotstandene til vann ved å bruke eksperimenter, ved høye temperaturer kan vi bruke molekyldynamikk- simuleringer og i området mellom disse må vi bruke avansert teori (i boksen med stiplede liner).