Tårnseiler 5 Foto Thinkstock

Paret bygger reiret av småkvister, strå og fjær som for en stor del er nappet i flukten. Foto: Thinkstock

Paret bygger reiret av småkvister, strå og fjær som for en stor del er nappet i flukten. Foto: Thinkstock