Rik hunk Foto Thinkstock

Det viktigste er at du fører genene dine videre. Du vil ha attraktive barn som kan føre sine gener videre. Det får du mest sannsynlig med en kjekkas. Foto: Thinkstock

Det viktigste er at du fører genene dine videre. Du vil ha attraktive barn som kan føre sine gener videre. Det får du mest sannsynlig med en kjekkas. Foto: Thinkstock