Ulvespor Foto Olav Hogstad

Spor etter en ung hannulv som i påska 1998 vandret fra Trysilområdet over Brennfjellet i Endalen til Trollheimen. Foto: Olav Hogstad

Spor etter en ung hannulv som i påska 1998 vandret fra Trysilområdet over Brennfjellet i Endalen til Trollheimen. Foto: Olav Hogstad