Kvinner som har vært utsatt for vold siste 12 måneder har 40 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme før babyen er fire måneder. Det viser funn i en doktorgradsavhandling fra NTNU. Foto: Thinkstock

Voldsutsatte mødre dropper amming oftere

En av fire mødre som har vært utsatt for vold som voksen er i risiko for å droppe amming før babyen er fire måneder.

Over to av ti kvinner som har blitt utsatt for seksuell vold som barn risikerer å slutte med amming før babyen er fire måneder.

Dette viser en fersk undersøkelse.

Nærheten som amming medfører er emosjonelt viktig for både barn og mor. Foto: Thinkstock

Nærheten som amming medfører er emosjonelt viktig for både barn og mor. Foto: Thinkstock

I Norge starter bortimot alle mødre med amming, og det anbefales å fullamme i seks måneder. Morsmelk inneholder mange antistoffer og vitaminer som ikke finnes i morsmelkerstatning. Nærheten som amming medfører er også emosjonelt viktig for både barn og mor. Amming er også bra for mors helse.

Men noen mødre slutter tidlig med å amme.

Kvinner som har vært utsatt for vold siste 12 måneder har 40 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme før babyen er fire måneder.

Kvinner som har vært utsatt for flere typer vold, som seksuell og fysisk, har nesten 50 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme enn dem som ikke har vært utsatt for vold.

Amming og vold er lite studert

Sammenhengen mellom amming og vold har hittil vært lite undersøkt. Nå har en av de største studiene internasjonalt om sammenhengen mellom vold og amming blitt publisert.

Studien er gjort av doktorgradsstipendiat Marie Flem Sørbø hos Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.

– Det er viktig å få kjennskap til hvilke faktorer som fremmer amming, og hva som kan føre til at noen velger å slutte å amme tidlig, sier Flem Sørbø.

Tillitsbrudd som setter dype spor

Flem Sørbø har også sett på sammenhengen mellom vold man har blitt utsatt for som barn, og hva det kan føre til når man skal amme som voksen.

– Jeg var overrasket over at vold man har blitt utsatt for som barn kan slå så sterkt ut på ammingen, sier forsker Marie Flem Sørbø. Illustrasjon: Thinkstock

– Jeg var overrasket over at vold man har blitt utsatt for som barn kan slå så sterkt ut på ammingen, sier forsker Marie Flem Sørbø. Illustrasjon: Thinkstock

– Jeg var overrasket over at vold man har blitt utsatt for som barn kan slå så sterkt ut på ammingen, sier Flem Sørbø.

Dette er noen av funnene:

  • Kvinner som ble utsatt for seksuell vold som barn har 22 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme før babyen fire måneder.
  • Kvinner som har blitt utsatt for en eller flere typer vold som barn har 41 prosent større sannsynlighet for å slutte med amming før det har gått fire måneder.
  • Blant kvinner som har blitt utsatt for vold i løpet av de siste 12 månedene, har 40 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme før det har gått fire måneder.
  • Blant kvinner som har blitt utsatt for vold fra en kjent person, har 28 prosent større sannsynlighet for å slutte å amme før det har gått fire måneder.

Nær to av ti kvinner utsatt for vold

I sitt arbeid har hun brukt Den norske mor og barn-studien som omfatter 95.200 kvinner, gjennomført i årene 1999-2008. Hun har brukt svarene til 53.934 kvinner. 19 prosent av kvinnene oppga at de hadde blitt utsatt for vold som voksen. 18 prosent oppga at de hadde blitt utsatt for vold som barn.

– Det er viktig for folk generelt å ha kunnskap om hva som kan få mødre til å droppe ammingen. Men det er spesielt viktig for fastleger, jordmødre, helsesøstre eller gynekologer som jobber med gravide og småbarnsmødre. Da kan de være oppmerksomme, og gi støttende tiltak slik at flere voldsutsatte kvinner fortsetter å amme, sier Flem Sørbø.

Alle gravide skal spørres om vold

I 2015 ble det vedtatt nye retningslinjer for fødselsomsorgen. Nå skal alle jordmødre, leger og helsesøstre spørre gravide om de har vært utsatt for vold. Det er viktig for å avdekke fødselsdepresjon. Det også viktig for å hjelpe flere kvinner til å amme.

Marie Flem Sørbø er også lege ved Ålesund sjukehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.