Pasient og individ Foto Thinkstock

Det virker ikke som om de biografiske opplysningene legene fikk tilført journalene ble brukt i særlig grad. Foto: Thinkstock

Det virker ikke som om de biografiske opplysningene legene fikk tilført journalene ble brukt i særlig grad. Foto: Thinkstock