Dønski bo og behandling 2

Tanken bak en KAD-avdeling er å behandle på "et lavere nivå" enn et sykehus. Pasientene skal ikke i utgangspunktet ikke ligge lengere enn tre døgn. Derfor jobber Oslo KAD målfokusert via døgnrytmeplanen, og har klart å organisere oppgaver og roller innenfor de forventninger som finnes i løpet av oppholdet på tre døgn. Alt blir evaluert og vurdert opp mot den nye døgnrytmeplanen. FOTO: WERNER JUVIK