Norsk vannkraft Foto Thinkstock

Poenget med norsk vindkraft kan ikke være å produsere mer elektrisitet for Norge – det har vi egentlig nok av. Her fra Hunderfossen. Foto: Thinkstock

Poenget med norsk vindkraft kan ikke være å produsere mer elektrisitet for Norge – det har vi egentlig nok av. Her fra Hunderfossen. Foto: Thinkstock