Anne Kristin Kvitle Foto Anders Gimmestad Gule NTNU Gjøvik

Anne Kristin Kvitle forsker ved Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik). Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU Gjøvik

Anne Kristin Kvitle forsker ved Norwegian Colour and Visual Computing Laboratory (Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik). Foto: Anders Gimmestad Gule, NTNU Gjøvik