Kan Norge ta lederrollen innenfor CO2-håndtering?

  • Av
    Kortnytt publisert 21.01.16
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Dette spørsmålet blir tatt opp og diskutert på et seminar i Oslo den 10. februar.

For å nå 2-gradersmålet, må verden ta i bruk teknologi for fangst, transport og lagring av Co2. Ikke bare fra industriutslipp og kraftproduksjon, men også fra biomasse. Paris-avtalen betyr at CO2-håndtering (CCS) også må bidra til løsninger som fjerner CO2-molekyler fra naturens kretsløp.

Norge har interesse av at CCS får en vid utbredelse, blant annet fordi vi har naturgitte forutsetninger for lagring.
Kan vi lykkes i å ta en ledende rolle internasjonalt? Kan vi få etablert rammebetingelser som gjør det lønnsomt med fangst og lagring, og kan vi få på plass et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020?

For mer info og påmelding, se: www.sintef.no/seminar