Datamaskinprosjektet 4

Førsteamanuensis Gunnar Tufte under presentasjonen av maskinene. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Førsteamanuensis Gunnar Tufte under presentasjonen av maskinene. Foto: Kai T. Dragland, NTNU