Datamaskinprosjektet 1

Øyvind Kjerland, Peter Aaser, Arnstein Kleven var blant studentene som tok på seg oppgaven. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Øyvind Kjerland, Peter Aaser, Arnstein Kleven var blant studentene som tok på seg oppgaven. Foto: Kai T. Dragland, NTNU